Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

X . PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U predškolskoj ustanovi koja na dan stupanja na snagu ovog zakona ispunjava uslove iz člana 9. ovog zakona, upravni odbor imenovan do dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno savet roditelja izabran do dana stupanja na snagu ovog zakona, obavljaće poslove iz svoje nadležnosti do isteka mandata.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »