Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Član 56

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Predškolska ustanova koja na dan stupanja na snagu ovog zakona ne ispunjava uslove iz člana 9. ovog zakona, dužna je da izvrši statusne promene, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Osnivač je dužan da u roku od 30 dana od dana izvršene statusne promene imenuje upravni odbor predškolske ustanove.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »