Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

II . OSNIVANJE PREDŠKOLSKE USTANOVE I OBAVLJANJE DELATNOSTI

Osnivanje

Član 8

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Predškolsku ustanovu može da osnuje Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i drugo pravno ili fizičko lice, u skladu sa Zakonom.

Na osnivanje i rad predškolske ustanove primenjuju se propisi o javnim službama.

Ukoliko ima više osnivača, njihova međusobna prava i obaveze uređuju se ugovorom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »