Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Obaveze i odgovornosti učenika i studenata u ustanovi

Član 15

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Učenik, odnosno student dužan je da prava koristi u skladu sa ovim zakonom i opštim aktom ustanove i da se odgovorno odnosi prema imovini, drugim učenicima, odnosno studentima i zaposlenima u ustanovi.

Učenik, odnosno student može da odgovara disciplinski i materijalno.

Učenik, odnosno student odgovara disciplinski za povredu obaveze koja je u vreme izvršenja bila utvrđena ovim zakonom ili opštim aktom ustanove.

Učenik, odnosno student koji u ustanovi prouzrokuje materijalnu štetu namerno ili krajnjom nepažnjom odgovara za štetu, u skladu sa zakonom.

Postupak za utvrđivanje povrede obaveze i odgovornosti učenika, odnosno studenta, ustanova vodi primenom pravila opšteg upravnog postupka i okončava se rešenjem.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »