Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Povrede obaveza učenika i studenata

Član 16

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Povrede obaveza učenika, odnosno studenta mogu biti lakše i teže.

Lakše povrede obaveza propisuju se opštim aktom ustanove, a teže ovim zakonom.

Teže povrede obaveze učenika, odnosno studenta jesu:.

1) zloupotreba prava na smeštaj;

2) zloupotreba prava na ishranu;

3) ustupanje prava na smeštaj i ishranu trećem licu;

4) ostvarivanje prava na smeštaj i ishranu na osnovu isprava sa neistinitim podacima;

5) falsifikovanje ili prepravljanje javne isprave na osnovu koje se ostvaruje pravo na smeštaj i ishranu;

6) izazivanje opasnosti, oštećenje ili uništavanje imovine ustanove ili drugih učenika, odnosno studenata i zaposlenih, namerno ili krajnjom nepažnjom;

7) otuđivanje imovine ustanove, drugih učenika, odnosno studenata ili zaposlenih u ustanovi;

8) držanje, nošenje i upotreba oružja, odnosno eksplozivnih materija, zapaljivih tečnosti i gasova;

9) prodaja, ponuda, kupovina radi prodaje, držanje, prenošenje ili posredovanje u prodaji ili kupovini ili na drugi način neovlašćeno stavljanje u promet, podstrekavanje i pomaganje u upotrebi supstanci ili preparata koji su proglašeni za opojne droge, odnosno psihoaktivnih supstanci i supstanci koje se mogu upotrebiti u nezakonitoj proizvodnji opojnih droga;

10) upotreba opojnih droga, odnosno psihoaktivnih supstanci i alkohola u ustanovi;

11) nasilničko ponašanje ili izazivanje i učestvovanje u tuči i drugim konfliktima u ustanovi ili na javnom mestu, kojima se ugrožava javni red i mir;

12) podsticanje, organizovanje ili učestvovanje u aktivnostima koje su zabranjene u ustanovi;

13) iznošenje, oštećenje, uništavanje evidencije ili unošenje i prepravljanje podataka u evidenciji koju vodi ustanova;

14) ponavljanje lakših povreda obaveza i kršenja odredaba kućnog reda, odnosno pravila ponašanja u ustanovi.

Sa učenikom koji učini povredu obaveze iz ovog zakona ili opšteg akta ustanova je dužna da pojača vaspitni rad aktivnostima stručnog saradnika, a kada je to potrebno – sarađuje sa školom u koju je učenik upisan i sa odgovarajućim ustanovama zdravstvene, odnosno socijalne zaštite, radi promene ponašanja učenika.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »