Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Mreža ustanova

Član 25

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Broj i prostorni raspored ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, prema vrsti i strukturi, planira se aktom o mreži ustanova.

Ustanova čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave osniva se u skladu sa aktom o mreži ustanova.

Akt iz stava 1. ovog člana donosi Vlada na osnovu:.

1) broja škola i učenika, odnosno visokoškolskih ustanova i studenata na određenom području;

2) specifičnosti područja (brdsko-planinsko, pogranično, nedovoljno razvijeno, nacionalno mešovito područje);

3) razvojnih specifičnosti područja na osnovu utvrđenih i planiranih potreba za zapošljavanje;

4) dostupnosti i jednakih uslova za sticanje obrazovanja i vaspitanja;

5) obezbeđenosti saobraćajne komunikacije;

6) finansijskih mogućnosti Republike Srbije.

Akt iz stava 1. ovog člana Vlada donosi po pribavljenom mišljenju nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »