Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Statusne promene i promene naziva i sedišta

Član 29

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ustanova može da vrši statusne promene, promenu naziva ili sedišta.

Odluku iz stava 1. ovog člana donosi organ upravljanja ustanove, uz saglasnost osnivača.

Kada je osnivač ustanove Republika Srbija, saglasnost na odluku iz stava 2. ovog člana daje Vlada.

U slučaju statusne promene, promene naziva ili sedišta ustanova podnosi zahtev za izdavanje nove dozvole za rad.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »