Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Zabrana rada ustanove i oduzimanje dozvole za rad

Član 30

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ustanovi se oduzima dozvola za rad kada joj se zabrani rad, u skladu sa zakonom.

Kada organ nadležan za vršenje inspekcijskog nadzora utvrdi da ustanova ne ispunjava propisane uslove za rad ili ne obavlja delatnost na propisani način, odrediće joj rok za ispunjenje uslova, odnosno otklanjanje nepravilnosti u obavljanju delatnosti i o tome će obavestiti osnivača.

Ako ustanova ne otkloni utvrđene nepravilnosti iz stava 2. ovog člana u određenom roku, Ministarstvo će rešenjem zabraniti rad ustanove i oduzeće dozvolu za rad.

Rešenje iz stava 3. konačno je.

Ministarstvo će o zabrani rada ustanove i oduzimanju dozvole za rad obavestiti osnivača.

Učenici, odnosno studenti koji su smešteni u ustanovu kojoj je zabranjen rad imaju pravo na smeštaj i ishranu u tekućoj školskoj godini u drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »