Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Razvojni plan ustanove

Član 40

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ustanova ima razvojni plan.

Razvojni plan ustanove sadrži: srednjoročni cilj razvoja ustanove, prioritete u obavljanju delatnosti, plan aktivnosti i nosioce aktivnosti i druga pitanja od značaja za razvoj ustanove.

Razvojni plan donosi upravni odbor, na predlog direktora ustanove, za period od četiri godine.

Ustanova je dužna da razvojni plan ustanove dostavi Ministarstvu u roku od 15 dana od dana donošenja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »