Zakon o učeničkom i studentskom standardu

IV . ORGANI USTANOVA

Organi ustanove

Član 47

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organi ustanove jesu: direktor i upravni odbor.

Dom učenika i učenički centar pored organa iz stava 1. ovog člana imaju i pedagoško veće, kao stručni organ.

U ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice uslovi za imenovanje upravnog odbora, njegov mandat i sastav, kao i uslovi za direktora, njegov mandat i razlozi za prestanak dužnosti, uređuju se osnivačkim aktom i statutom ustanove.

U pogledu nadležnosti upravnog odbora i direktora u ustanovi iz stava 3. ovog člana shodno se primenjuju odredbe ovog zakona koje se odnose na ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »