Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Upravni odbor ustanova učeničkog standarda

Član 49

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Upravni odbor doma učenika, odnosno učeničkog centra ima sedam članova uključujući i predsednika, od kojih su tri predstavnici osnivača, dva predstavnici roditelja, odnosno staratelja učenika i dva predstavnici zaposlenih u ustanovi.

Upravni odbor učeničkog odmarališta i učeničkog kulturnog centra ima pet članova uključujući i predsednika, od kojih su tri predstavnici osnivača i dva predstavnici zaposlenih u ustanovi.

Predstavnike roditelja, odnosno staratelja učenika predlaže pedagoško veće ustanove.

Predstavnike zaposlenih u ustanovi predlažu reprezentativni sindikati ustanove.

U ustanovi u kojoj nije organizovan reprezentativni sindikat predstavnike zaposlenih predlažu zaposleni većinom glasova ukupnog broja zaposlenih.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »