Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Razrešenje predsednika i članova upravnog odbora

Član 52

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Osnivač ustanove razrešiće, pre isteka mandata, pojedine članove, uključujući i predsednika ili upravni odbor u celini:.

1) na lični zahtev;

2) ako član upravnog odbora neopravdano odsustvuje sa sednica ili nesavesnim radom onemogućava rad upravnog odbora;

3) ako u postupku preispitivanja akta o imenovanju utvrdi nepravilnosti;

4) ako ovlašćeni predlagač pokrene inicijativu za razrešenje člana upravnog odbora zbog prestanka osnova po kojem je imenovan u upravni odbor;

5) ako upravni odbor donosi nezakonite odluke ili ne donosi odluke koje je na osnovu zakona i statuta dužan da donosi;

6) u drugim slučajevima u skladu sa zakonom.

Novoimenovanom članu upravnog odbora mandat traje do isteka mandata upravnom odboru u celini.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »