Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Pedagoško veće

Član 59

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U domu učenika, odnosno učeničkom centru obrazuje se pedagoško veće kao stručni organ za ostvarivanje vaspitnog rada sa učenicima.

Pedagoško veće čine vaspitači i stručni saradnici koji ostvaruju vaspitni, odnosno stručni rad u domu učenika, odnosno učeničkom centru.

Pedagoško veće:.

1) stara se o osiguranju i unapređivanju kvaliteta vaspitnog rada ustanove;

2) predlaže i prati ostvarivanje programa vaspitnog rada;

3) vrednuje rezultate rada vaspitača i stručnih saradnika;

4) prati i utvrđuje rezultate rada učenika;

5) pohvaljuje i nagrađuje učenike;

6) odlučuje po žalbi na odluku disciplinske komisije;

7) predlaže članove upravnog odbora iz reda roditelja odnosno staratelja učenika;

8) rešava druga stručna pitanja vaspitnog rada.

Direktor saziva i rukovodi sednicama pedagoškog veća.

Način rada i odlučivanja pedagoškog veća uređuje se statutom ustanove.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »