Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Vršilac dužnosti direktora

Član 58

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vršioca dužnosti direktora ustanove imenuje osnivač do imenovanja direktora, ako direktoru ustanove prestane dužnost, a nije raspisan konkurs ili nije okončan postupak po raspisanom konkursu ili u drugim slučajevima kada ustanova nema direktora.

Vršiocu dužnosti direktora ustanove miruje radni odnos na radnom mestu sa koga je imenovan, za vreme dok obavlja tu dužnost.

Prava, obaveze i odgovornosti direktora ustanove odnose se i na vršioca dužnosti direktora.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »