Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Organi Fonda

Član 74

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Organi Fonda jesu upravni odbor i direktor.

Osim organa iz stava 1. ovog člana, Fond ima i stručne organe – savete po oblastima nauka.

Sastav, način izbora i zadaci saveta iz stava 2. ovog člana uređuju se statutom Fonda.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »