Zakon o učeničkom i studentskom standardu

VIII . FINANSIRANJE RADA USTANOVA

Izvori finansiranja

Član 84

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ustanova stiče sredstva za obavljanje delatnosti, u skladu sa zakonom i statutom, iz sledećih izvora:

1) iz sredstava koja obezbeđuje osnivač;

2) učešćem učenika, njegovog roditelja ili staratelja, odnosno studenta u troškovima smeštaja i ishrane;

3) iz donacija, poklona i zaveštanja;

4) obavljanjem druge delatnosti i pružanjem usluga u skladu sa ovim zakonom;

5) iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »