Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Sredstva koja se obezbeđuju u budžetu Republike Srbije

Član 85

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Ustanovama učeničkog i studentskog standarda koje su obuhvaćene aktom o mreži ustanova iz člana 25. ovog zakona obezbeđuju se sredstva u budžetu Republike Srbije za:

1) nadoknadu materijalnih troškova i pripadajućih zavisnih troškova;

2) zarade i druga pripadajuća davanja;

3) tekuće održavanje zgrada i objekata;

4) investicije, odnosno unapređenje infrastrukture ustanova.

Finansiranje delatnosti obezbeđuje se kroz cenu usluge.

Ministar utvrđuje bliže uslove i način utvrđivanja cene usluga iz stava 2. ovog člana.

Ustanovama u kojima se obezbeđuje smeštaj, ishrana, odmor i oporavak učenika, odnosno studenata, naknada materijalnih troškova obezbeđuje se kroz cenu usluge.

Ustanovama u kojima se obezbeđuju prava učenika, odnosno studenata na kulturne i umetničke aktivnosti i informisanje, naknada materijalnih troškova obezbeđuje se na osnovu kriterijuma koje propisuje ministar.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »