Zakon o učeničkom i studentskom standardu

XII . NADZOR

Član 90

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Nadzor nad primenom ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

Ministarstvo vrši nadzor nad zakonitošću rada ustanova, kao i inspekcijski nadzor.

Ministarstvo vrši nadzor nad zakonitošću rada Fonda i inspekcijski nadzor.

Ministarstvo ima prema Fondu, u pogledu poslova državne uprave poverenih Fondu ovim zakonom, prava i dužnosti propisane zakonom kojim se uređuje državna uprava.

U domu učenika, odnosno učeničkom centru, pored nadzora iz stava 2. ovog člana, Ministarstvo vrši i stručno-pedagoški nadzor.

Sanitarno-higijenski nadzor i kontrolu kvaliteta ishrane u ustanovama vrši Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata i drugi nadležni organi.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »