Zakon o učeničkom i studentskom standardu

Uslovi za inspektora

Član 92

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Poslove inspektora može da obavlja: diplomirani pravnik ili diplomirani pravnik – master, diplomirani ekonomista ili diplomirani ekonomista – master sa položenim državnim stručnim ispitom i najmanje pet godine rada u organima državne uprave, organima teritorijalne autonomije ili organima jedinica lokalne samouprave.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »