Zakon o oznakama geografskog porekla

Nedozvoljene radnje

Član 57

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lica koja nemaju status ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla ne smeju da:.

1) koriste registrovano ime porekla, odnosno registrovanu geografsku oznaku za obeležavanje proizvoda na koje se ta oznaka geografskog porekla ne odnosi, ukoliko su ti proizvodi slični proizvodima koji se obeležavaju registrovanom oznakom geografskog porekla, ili ukoliko se takvim korišćenjem narušava reputacija zaštićene oznake geografskog porekla;

2) kopiraju ili podražavaju, registrovanu oznaku geografskog porekla, kao i da koriste prevod, transkripciju ili transliteraciju registrovane oznake geografskog porekla, čak i ako se toj oznaci geografskog porekla, dodaju reči „vrsta”, „tip”, „način”, „imitacija” i ako je navedeno istinito geografsko poreklo proizvoda;

3) koriste na pakovanju, reklamnom materijalu ili dokumentima lažne ili prevarne oznake o geografskom poreklu, prirodi ili kvalitetu proizvoda, koje mogu da stvore zabunu u pogledu porekla proizvoda;

4) vrše bilo koje druge radnje koje mogu da stvore zabunu u prometu u pogledu stvarnog porekla proizvoda.

Odredba stava 1. ovog člana odnosi se i na oznake geografskog porekla koje su registrovane na nivou Evropske zajednice u skladu sa propisom Evropske zajednice.

Lica koja nemaju status ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla ne smeju da koriste žig koji se sastoji ili u sebi sadrži naziv koji je identičan ili sličan oznaci geografskog porekla koja je registrovana na nivou Evropske zajednice u skladu sa propisom Evropske zajednice, a koji se odnosi na slične proizvode koji ne ispunjavaju uslove za korišćenje oznake geografskog porekla.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »