Zakon o oznakama geografskog porekla

Zabrana prenosa

Član 60

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Registrovano ime porekla, odnosno registrovana geografska oznaka ne može da bude predmet ugovora o prenosu prava, licenci, zalogi, franšizi i slično.

Ako je registrovano ime porekla, odnosno registrovana geografska oznaka predmet prijavljenog ili registrovanog žiga, takav žig ne može da se prenosi, ustupa, daje u zalogu i slično.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »