Zakon o oznakama geografskog porekla

X. GRAĐANSKO PRAVNA ZAŠTITA

Zaštita u slučaju povrede registrovane oznake geografskog porekla

Član 71

  « Prethodni član     Sledeći član »  

U slučaju povrede registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake, tužilac može tužbom da zahteva :.

1) utvrđenje povrede imena porekla, odnosno geografske oznake;

2) prestanak povrede imena porekla, odnosno geografske oznake;

3) uništenje ili preinačenje predmeta kojima je izvršena povreda imena porekla, odnosno geografske oznake;

4) oduzimanje, uništenje ili preinačenje alata i opreme uz pomoć kojih su proizvedeni predmeti kojima je izvršena povreda imena porekla, odnosno geografske oznake, ako je to neophodno za sprečavanje povrede;

5) naknadu imovinske štete i opravdanih troškova postupka;

6) objavljivanje presude o trošku tuženog;

7) davanje podataka o trećim licima koja su učestvovala u povredi imena porekla, odnosno geografske oznake.

Lice koje povredi registrovano ime porekla, odnosno geografsku oznaku odgovara za štetu po opštim pravilima o naknadi štete.

Ako je povreda registrovanog imena porekla, odnosno geografske oznake učinjena namerno, tužilac može da zahteva naknadu do trostrukog iznosa stvarne štete i izmakle dobiti.

Postupak po tužbi iz stava 1. ovog člana je hitan.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »