Zakon o oznakama geografskog porekla

XII. KAZNENE ODREDBE

Član 80

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom od 100.000 dinara do 3.000.000 dinara privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice koje na način iz člana 72. povredi registrovano ime porekla, odnosno registrovanu geografsku oznaku.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za privredni prestup novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara i odgovorno lice u privrednom društvu, preduzeću ili drugom pravnom licu.

Predmeti izvršenja privrednog prestupa i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje privrednog prestupa iz stava 1. ovog člana biće oduzeti, a predmeti izvršenja privrednog prestupa biće i uništeni.

Presuda kojom je učiniocu izrečena kazna za privredni prestup iz stava 1. ovog člana javno se objavljuje.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »