Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 81

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 50.000 do 500.000 dinara preduzetnik, ako povredi registrovano ime porekla, odnosno registrovanu geografsku oznaku na način iz člana 72. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara.

Predmeti izvršenja prekršaja i predmeti koji su bili upotrebljeni za izvršenje prekršaja iz stava 1. ovog člana biće oduzeti, a predmeti izvršenja prekršaja biće i uništeni.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »