Zakon o oznakama geografskog porekla

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 83

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Registri ustanovljeni u skladu sa ranije važećim propisima u ovoj oblasti nastavljaju da se vode kao Registar prijava za priznavanje oznaka geografskog porekla, Registar prijava za priznavanje statusa ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla, Registar oznaka geografskog porekla, Registar ovlašćenih korisnika oznake geografskog porekla, u skladu sa ovim zakonom.

Registrovana imena porekla i registrovane geografske oznake koje važe na dan stupanja na snagu ovog zakona ostaju na snazi i na njih će se primenjivati odredbe ovog zakona.

Odredbe ovog zakona primenjivaće se i na prijave za priznavanje oznaka geografskog porekla, i na prijave za priznavanje statusa ovlašćenog korisnika oznake geografskog porekla podnete do dana stupanja na snagu ovog zakona, a po kojima upravni postupak nije okončan kao i na druge započete postupke u vezi sa oznakama geografskog porekla koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu okončani.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »