Zakon o oznakama geografskog porekla

Član 82

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 100.000 do 1.000.000 dinara pravno lice koje se neovlašćeno bavi zastupanjem u ostvarivanju prava iz ovog zakona (član 15).

Za radnje iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 18 od 26.03.2010
« Prethodni član Sledeći član »