ZAKON o vodama

Korišćenje vodnog zemljišta

Član 10

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vodno zemljište koristi se na način kojim se ne utiče štetno na vode i priobalni ekosistem i ne ograničavaju prava drugih, i to za:

!2и! 1) izgradnju vodnih objekata i postavljanje uređaja namenjenih uređenju vodotoka i drugih voda; !2и! 2) održavanje korita vodotoka i vodnih objekata; !2и! 3) sprovođenje mera zaštite voda; !2и! 4) sprovođenje zaštite od štetnog dejstva voda; !2и! 5) ostale namene, utvrđene ovim zakonom.
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »