ZAKON o vodama

Priobalno zemljište

Član 9

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Priobalno zemljište, u smislu ovog zakona, jeste pojas zemljišta neposredno uz korito za veliku vodu vodotoka koji služi održavanju zaštitnih objekata i korita za veliku vodu i obavljanju drugih aktivnosti koje se odnose na upravljanje vodama.

Širina pojasa priobalnog zemljišta iz stava 1. ovog člana je:

!2и! 1) u području nezaštićenom od poplava do 10 m; !2и! 2) u području zaštićenom od poplava do 50 m (zavisno od veličine vodotoka, odnosno zaštitnog objekta), računajući od nožice nasipa prema branjenom području.

Izuzetno od stava 2. ovog člana Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministarstvo), na teritoriji autonomne pokrajine nadležni organ autonomne pokrajine, a na teritoriji grada Beograda nadležni organ grada Beograda (u daljem tekstu: nadležni organ Grada), može da odredi i drukčiju širinu priobalnog zemljišta, ako je to potrebno radi:

!2и! 1) zaštite voda, akvatičnih i priobalnih ekosistema; !2и! 2) uređenja voda; !2и! 3) zaštite dobara posebnih vrednosti i kapitalnih objekata; !2и! 4) obavljanja drugih poslova od opšteg interesa, u skladu sa ovim zakonom.
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »