ZAKON o vodama

V. VODNA AKTA I VODNA DOKUMENTACIJA

1. Vodna akta

Vrste vodnih akata

Član 113

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Radi obezbeđivanja jedinstvenog vodnog režima i ostvarivanja upravljanja vodama, u skladu sa odredbama ovog zakona, izdaju se vodna akta.

Vodna akta su upravna akta koja se donose u skladu sa propisom kojim se uređuje opšti upravni postupak.

Vodna akta su:.

1) vodni uslovi;

2) vodna saglasnost;

3) vodna dozvola;

4) vodni nalog.

Vodna akta se izdaju u skladu sa Strategijom, planom upravljanja vodama i odgovarajućom tehničkom dokumentacijom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »