ZAKON o vodama

Izdavanje vodne dozvole bez vodnih uslova i vodne saglasnosti

Član 123

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vodna dozvola ne može se izdati bez pribavljenih vodnih uslova i izdate vodne saglasnosti.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, vodna dozvola može se izdati bez vodnih uslova i vodne saglasnosti za izgrađene objekte i sisteme koji imaju upotrebnu dozvolu i ne utiču nepovoljno na vodni režim.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »