ZAKON o vodama

Izuzeci od obaveze izdavanja vodne dozvole

Član 124

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vodna dozvola ne izdaje se za:.

1) distribuciju vode vodovodnom mrežom od rezervoara, odnosno glavnog magistralnog voda do mernog instrumenta potrošača;

2) održavanje prirodnih i veštačkih vodotoka i inundacionih područja za obezbeđenje propusne sposobnosti, regulacionih i zaštitnih objekata i vodnih objekata osnovne kanalske mreže za odvodnjavanje, koje vrši javno vodoprivredno preduzeće;

3) ispuštanje otpadnih voda domaćinstava i pravnih lica koja vode korišćene za piće i sanitarne potrebe ispuštaju u sistem javne kanalizacije;

4) održavanje plovnog puta.

Pored poslova iz stava 1. ovog člana, vlasnik, odnosno korisnik zemljišta može, bez vodne dozvole, za potrebe sopstvenog domaćinstva da koristi:.

1) atmosfersku vodu, koja se sakuplja na njegovom zemljištu;

2) vode koje izviru na tom zemljištu, ali ne otiču izvan njegove granice;

3) podzemne vode na njegovom zemljištu za piće, napajanje stoke i sanitarne potrebe.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »