ZAKON o vodama

Vodni katastar

Član 131

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Radi obezbeđenja podataka potrebnih za upravljanje vodama, odnosno korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda, vode se vodni katastri.

Vodni katastri su:.

1) katastar vodnog dobra;

2) katastar vodnih objekata;

3) katastar korišćenja voda;

4) katastar zagađivača.

Vodni katastri iz stava 2. ovog člana su sastavni deo vodnog informacionog sistema.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »