ZAKON o vodama

Delokrug rada

Član 143

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Nacionalna konferencija obavlja sledeće poslove:.

1) prati realizaciju Strategije i plana upravljanja vodama;

2) učestvuje u javnoj raspravi u fazi pripreme plana upravljanja vodama;

3) prati realizaciju plana upravljanja vodama na vodnom području;

4) daje predloge za poboljšanje učešća javnosti u procesu planiranja, donošenja odluka i kontrole njihovog sprovođenja;

5) daje predloge za edukaciju javnosti o značaju vode, o potrebi racionalizacije potrošnje vode i zaštite vode i ulozi vodnih objekata u obezbeđenju usluga.

Nacionalna konferencija podnosi izveštaj o svom radu Vladi, jednom godišnje.

Administrativno tehničke poslove za potrebe Nacionalne konferencije obavlja Ministarstvo.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »