ZAKON o vodama

3. Udruženje korisnika voda

Član 144

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Radi obezbeđenja uslova za razne vidove korišćenja voda (navodnjavanje, ribnjaci i drugo) ili zaštite od štetnog dejstva voda, zainteresovana lica na delu vodnog područja, odnosno na melioracionom području ili njegovom delu, mogu osnovati udruženje korisnika voda, u skladu sa posebnim zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »