ZAKON o vodama

2. Izvori sredstava

Član 151

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sredstva za finansiranje poslova iz člana 150. ovog zakona obezbeđuju se iz:.

1) budžeta Republike Srbije;

2) budžeta autonomne pokrajine;

3) naknada za vode;

4) koncesione naknade;

5) ostalih izvora.

Sredstva iz stava 1. tač. 3) i 4) ovog člana su javni prihod.

Sredstva iz stava 1. ovog člana mogu se koristiti samo za namene određene ovim zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »