ZAKON o vodama

Obveznik plaćanja

Član 155

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Obveznik plaćanja naknade za korišćenje vodnog dobra je pravno lice, preduzetnik, odnosno fizičko lice koje:.

1) vodu zahvaćenu iz površinskih i podzemnih voda koristi za piće, navodnjavanje, pogonske, tehnološke, komunalne i druge namene;

2) regionalnim i višenamenskim hidrosistemima zahvata i distribuira vodu;

3) koristi vodu za uzgoj riba u ribnjacima;

4) vrši snabdevanje vodom za piće sistemom javnog vodovoda;

5) zahvata vodu radi flaširanja, odnosno korišćenja u finalnom proizvodu;

6) koristi vodu za proizvodnju električne energije za prodaju ili za sopstvene potrebe i za pogon postrojenja;

7) koristi vodu za rad toplana;

8) vrši eksploataciju rečnih nanosa iz ležišta na vodnom zemljištu i na područjima ugroženim erozijom;

9) koristi vodno zemljište za obavljanje privredne delatnosti (deponije, tovarišta i drugo);

10) koristi vodno zemljište za postavljanje objekta privremenog karaktera za obavljanje privredne delatnosti;

11) koristi vodno telo površinske voda za boravak i vodno zemljište za privez plovnog objekta, uključujući i ugostiteljski objekat na plovećem objektu;

12) koristi vodno zemljište za sport, rekreaciju i turizam.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »