ZAKON o vodama

Osnov plaćanja

Član 160

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Naknada za ispuštenu vodu plaća se za neposredno ili posredno ispuštanje vode u recipijent ili javnu kanalizaciju.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »