ZAKON o vodama

Osnov plaćanja

Član 178

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Slivna vodna naknada plaća se za uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda i uređenje vodnog režima zemljišta na delu podsliva na kome nisu izgrađeni sistemi za odvodnjavanje.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »