ZAKON o vodama

Namena

Član 177

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sredstva ostvarena od naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema koriste se na području na kome su ostvarena za finansiranje poslova iz člana 150. stav 1. tač. 4) i 5) ovog zakona.

2.2.6. Slivna vodna naknada
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »