ZAKON o vodama

Izuzetak od plaćanja

Član 181

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Slivnu vodnu naknadu ne plaća:.

1) vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekta za koje se plaća naknada za odvodnjavanje;

2) vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekta koji se koristi za potrebe odbrane zemlje (kasarne, vojni poligoni i drugo) i javne bezbednosti;

3) vlasnik, odnosno korisnik građevinskog zemljišta pod stambenim i poslovnim objektima, ako se plaća slivna vodna naknada za poslovni, odnosno stambeni objekat;

4) upravljač zaštićenog područja utvrđenog u skladu sa propisom kojim se uređuje zaštita prirode, za poljoprivredno i šumsko zemljište (šume, pašnjaci, livade) na kome pravo svojine, odnosno korišćenja imaju i drugi vlasnici, odnosno korisnici poljoprivrednog i šumskog zemljišta, koji tim područjem upravlja na način kojim se obezbeđuju uslovi životne sredine;5) vlasnik, odnosno korisnik zemljišta i objekta koji se nalazi u zoni sanitarne zaštite.

Radi ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja slivne vodne naknade, lice iz stava 1. ovog člana dužno je da dostavi nadležnom organu pisani dokaz o osnovu za oslobađanje od obaveze plaćanja.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »