ZAKON o vodama

Namena

Član 182

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Sredstva ostvarena od slivne vodne naknade koriste se na rečnom podslivu na kome su ostvarena za finansiranje poslova iz člana 150. stav 1. tačka 1) ovog zakona koji se odnose na vode II reda i poslova iz člana 150. stav 1. tačka 4) ovog zakona koji se odnose na sisteme za odvodnjavanje.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »