ZAKON o vodama

2.3.Koncesiona naknada

Član 183

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Obaveza plaćanja koncesione naknade, određivanje visine, rokova, uslova i načina plaćanja te naknade, kao i usmeravanje sredstava ostvarenih od koncesione naknade vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast koncesija.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »