ZAKON o vodama

Rok za pribavljanje licence

Član 217

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Pravno lice iz člana 112. ovog zakona dužno je da, u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona, pribavi licencu.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »