ZAKON o vodama

Rok za donošenje podzakonskih akata koje donosi ministar

Član 225

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Akti koje donosi ministar na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona doneće se u roku od šest meseci, a najkasnije u roku od dve godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »