ZAKON o vodama

Primena podzakonskih akata

Član 226

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Podzakonski propisi koji su doneti do dana stupanja na snagu ovog zakona primenjivaće se do donošenja propisa u skladu sa ovim zakonom, osim odredaba tih propisa koje nisu u skladu sa ovim zakonom.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »