ZAKON o vodama

3. Planska dokumenta za upravljanje vodama

Vrste

Član 29

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Planska dokumenta za upravljanje vodama su:

!2и! 1) Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije; !2и! 2) plan upravljanja vodama; !2и! 3) godišnji program upravljanja vodama; !2и! 4) planovi kojima se uređuje zaštita od štetnog dejstva voda, i to: plan upravljanja rizicima od poplava, opšti i operativni plan za odbranu od poplava, kao i planovi kojima se uređuje zaštita voda (plan zaštite voda od zagađivanja i program monitoringa).
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »