ZAKON o vodama

3.1.Strategija upravljanja vodama

Sadržina Strategije

Član 30

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Strategija upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije (u daljem tekstu: Strategija) je planski dokument kojim se utvrđuju dugoročni pravci upravljanja vodama.

Strategija naročito sadrži:

!2и! 1) ocenu postojećeg stanja upravljanja vodama; !2и! 2) ciljeve i smernice za upravljanje vodama; !2и! 3) mere za ostvarivanje utvrđenih ciljeva upravljanja vodama; !2и! 4) projekciju razvoja upravljanja vodama.

Ocena postojećeg stanja upravljanja vodama obuhvata:

!2и! 1) ocenu stanja vodnih resursa i vodnog režima u Republici Srbiji; !2и! 2) postojeće stanje vodnih objekata i sistema; !2и! 3) aktuelna pravna i institucionalna rešenja u oblasti upravljanja vodama.

Ciljevi i smernice za upravljanje vodama određuju:

!2и! 1) ciljeve upravljanja vodama i održivog razvoja; !2и! 2) smernice za održavanje i unapređenje vodnog režima; !2и! 3) prioritete za postizanje ciljeva u upravljanju vodama i unapređenju vodnog režima, u skladu sa održivim razvojem; !2и! 4) smernice za korišćenje voda, zaštitu voda i zaštitu od štetnog dejstva voda, uključujući i slučajeve kada se podsliv nalazi na više vodnih područja; !2и! 5) smernice za realizaciju međunarodnih sporazuma koji se odnose na upravljanje vodama; !2и! 6) osnovne odrednice monitoringa i informacionog sistema za ostvarenje upravljanja vodama na teritoriji Republike Srbije.

Mere za ostvarivanje utvrđenih ciljeva upravljanja vodama jesu:

!2и! 1) planiranje i sprovođenje planova; !2и! 2) način finansiranja; !2и! 3) priprema investicija i investiranje; !2и! 4) održavanje; !2и! 5) nadzor.

Projekcijom razvoja upravljanja vodama u Republici Srbiji utvrđuju se:

!2и! 1) potrebe za vodom i mogućnost da se obezbedi dovoljna količina vode određenog kvaliteta za različite namene; !2и! 2) okvirni vodni bilans; !2и! 3) aktivnosti, sredstva i rokovi za dostizanje ciljeva iz stava 2. tačka 2) ovog člana, u korišćenju voda, zaštiti voda i zaštiti od štetnog dejstva voda i prioriteti; !2и! 4) finansiranje izgradnje i rekonstrukcije vodnih objekata i sistema i drugih poslova od opšteg interesa od značaja za Republiku Srbiju, autonomnu pokrajinu i jedinicu lokalne samouprave; !2и! 5) mere ekonomske politike, izvori sredstava i dinamika ulaganja za dostizanje utvrđenih ciljeva upravljanja vodama; !2и! 6) potrebni stručni i drugi kapaciteti za dostizanje utvrđenih ciljeva upravljanja vodama; !2и! 7) ostale mere za dostizanje utvrđenih ciljeva upravljanja vodama.
Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »