ZAKON o vodama

4. Vodna delatnost

Pojam

Član 43

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Vodna delatnost jeste delatnost od opšteg interesa.

Vodna delatnost obuhvata:.

1) uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda;

2) uređenje i korišćenje voda;

3) zaštitu voda od zagađivanja.

Vodna delatnost obavlja se na način kojim se obezbeđuje održivo korišćenje voda, štiti i poboljšava akvatični i priobalni ekosistem, smanjuju nepovoljni uticaji poplava i suša i smanjuju štetne posledice globalnih klimatskih promena.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »