ZAKON o vodama

4.1.Uređenje vodotoka i zaštita od štetnog dejstva voda

4.1.1. Uređenje vodotoka

Član 44

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Uređenje vodotoka, u smislu ovog zakona, obuhvata:.

1) izgradnju i održavanje vodnih objekata za uređenje vodotoka;

2) izvođenje radova na održavanju stabilnosti obala i korita vodotoka i povećavanju, odnosno održavanju njegove propusne moći za vodu, led i nanos.

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »