ZAKON o vodama

Dužnost obaveštavanja

Član 60

  « Prethodni član     Sledeći član »  

Lice određeno operativnim planom obaveštava, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vanredne situacije, nadležni organ o potrebi proglašenja vanredne situacije ako:.

1) postoji opasnost da najavljena hidrološka situacija znatno prevaziđe uslove vanredne odbrane od poplava;

2) stanje zaštitnih vodnih objekata i ljudski i materijalni potencijal nisu dovoljni za efikasnu odbranu od poplava.

4.1. 2.2. Zaštita od štetnog dejstva erozije i bujica

Službeni glasnik Republike Srbije, 30 od 07.05.2010
« Prethodni član Sledeći član »